Contrapasmo i els seus amics

FITXA DE TREBALL
Marca el que correspongui:

Vertebrat:
mamífer
rèptil
ocell
peix
amfibi

Invertebrat:
insecte
no insecte

Desplaçament:
Hàbitat:Alimentació:Reproducció:


Creixement:


És una espècie protegida?Està en perill d’extinció?Altres informacions:


Curiositats:

_

No hay comentarios:

Publicar un comentario